ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

проєкт


БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
40 позачергова сесія 8-го скликання

06 січня 2023 року                   №

Про звернення депутатів Баранівської
міської ради до Офісу Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Державного  агентства  лісових  ресурсів України
стосовно недопущення звуження повноважень органів
місцевого самоврядування у сфері  лісових відносин
та руйнування лісової галузі в Україні

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши звернення депутатів , міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Схвалити текст звернення депутатів Баранівської міської ради до  Офісу Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного  агентства  лісових  ресурсів України стосовно недопущення звуження повноважень органів місцевого  самоврядування у сфері  лісових відносин  та руйнування лісової галузі в Україні, що додається.
2. Доручити Баранівському міському голові підписати текст звернення.
3. Надіслати дане рішення та звернення до  Офісу Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного  агентства  лісових  ресурсів України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  земельну погоджувальну комісію (Самчук О.В.).

 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ

 

Додаток  
до рішення
40 позачергової сесії 8-го скликання
Баранівської міської ради
від 06.01.2023 року №Офісу Президента України
Верховній  Раді України
Кабінету Міністрів України
Державному  агентству лісових  ресурсів України

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Баранівської міської ради Житомирської області стосовно недопущення звуження повноважень органів місцевого самоврядування у сфері лісових відносин та руйнування лісової галузі в Україні

13.12.2022 р. Держлісагенством України було оприлюднено проєкт Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» , що регулює відносини , які стосуються володіння, користування та розпорядження лісами, а також земельними ділянками лісогосподарського призначення як об’єктами управління державної власності в лісовій галузі, які перебувають у сфері управління спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».
Згідно повідомлення про оприлюднення зауваження та пропозиції щодо вище вказаного законопроєкту можна надавати протягом місяця з дня опублікування оголошення, тобто до 13.01.2023 р.
Детально ознайомившись із проєктом Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» вважаємо, що деякі його норми слід доопрацювати шляхом зміни тексту законопроєкту.
Так, основні положення проєкту цього Закону суперечать пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2022 року № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі», оскільки Кабінетом Міністрів України було погоджено утворення ПАТ «Ліси України» шляхом перетворення лише Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та приєднаних до нього спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належали до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, а не комунальних лісогосподарських підприємств.
Норми запропонованого проєкту Закону передбачають перехід земельних ділянок та лісів на землях комунальної власності, що перебувають відповідно до діючого законодавства в постійному користуванні комунальних лісогосподарських підприємств, до сфери управління державної власності в особі ПАТ «Ліси України», незважаючи на те, що вони є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області та перебувають в управлінні Житомирської обласної ради.
На території Баранівської територіальної громади здійснює діяльність Дочірнє підприємство «Романівський  лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської області, яке являється  комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством та  належить до інших постійних лісокористувачів.
Основними видами господарської діяльності підприємства є, зокрема:
    Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
    Лісозаготівля;
    Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
    Вирощування інших багаторічних культур;
    Лісопильне та стругальне виробництво;
    Організація оптової, роздрібної торгівлі лісопродукцією, продукцією переробки, продукцією виробничо-технічного призначення.
Наразі на праві постійного користування у ДП «Романівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» перебувають земельні ділянки, які вкриті лісом загальною площею 24398,5 Га. На вказані земельні ділянки виготовлено правовстановлюючі документи (державні акти, витяги із ДЗК та витяги з реєстру речових прав).
Проте законопроєктом Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України»  право постійного користування наданого для ДП «Романівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» на лісові земельні ділянки буде припинено та передано для спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».
Відповідно підприємство не зможе вести свою господарську діяльність та взагалі ставить під загрозу існування ДП «Романівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс», так і всіх інших комунальних спеціалізованих лісогосподарських підприємств.
Даний проєкт Закону безпідставно звужується кількість суб’єктів права власності на ліси, оскільки органи місцевого самоврядування взагалі позбавляються права здійснювати від імені Українського народу права власності на ліси, так, як фактично ліквідовується комунальна власність на ліси як об’єкт права власності.
Утворення єдиної Національної компанії з управління лісовими ресурсами призведе до того, що місцеві громади залишаться без значної частини податків та зборів, оскільки для багатьох громад Житомирської області лісова та деревообробна галузі є основним наповнювачем місцевого бюджету, а для нашої Баранівської міської ради діяльність ДП «Романівський лісгосп АПК» ЖОКАП "Житомироблагроліс" – це не лише наповнення бюджету, але і вирішення щоденних соціальних питань.
Так, наразі рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, податок на лісові землі, відповідно до чинного законодавства, перераховуються у місцевий  бюджет за місцезнаходженням лісової ділянки, а податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), нарахований працівникам структурних підрозділів (лісництв, нижніх складів тощо), також перераховується у місцевий бюджет за місцезнаходженням такого підрозділу, що дозволяє громадам планувати і реалізовувати соціально-економічний розвиток їх територій.
Проте централізація ведення лісового господарства, шляхом створення єдиного комерційного підприємства та ліквідовуючи тривалий час існуючих комунальних лісогосподарських підприємств не буде відповідати загальнодержавній реформі децентралізації. Після цього місцеві ради будуть позбавлені будь-якої можливості впливати на розвиток лісової галузі на місцях, не зможуть виконувати передбачені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» функції по реалізації екологічної політики України та охороні навколишнього природного середовища на своїй території. Необґрунтоване звільнення ПАТ «Ліси України» від необхідності отримання дозволу органів місцевого самоврядування на розроблення відповідної документації із землеустрою, необхідної для реалізації права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, безпідставно звужують повноваження органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування, які визначені статтею 122 Земельного кодексу України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Законом України № 452/97- ВР від 15.07.1997 року, Конституцією України, Лісовим кодексом України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою регулювання відносин, які стосуються володіння, користування, розпорядження лісами Житомирської області, створення сприятливих умов для ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, забезпечення прав громадян на безпечне довкілля, а також реалізації конституційного права народу України реалізовувати право власності на ліси через місцеві ради, беручи до уваги великий  суспільний резонанс проблеми, Баранівська міська рада Житомирської області звертається з клопотанням скасувати положення запропонованого проекту Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України»», які зводять до формальності повноваження органів місцевого самоврядування у сфері лісових відносин, суперечать чинним законам України щодо функціонування суспільних відносин, які стосуються володіння, користування та розпоряджання лісами, а також просить не допустити ліквідації комунальних лісогосподарських підприємств.

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com